Hệ thống phân phối >> Miền Nam

Đồng Nai

Cửa hàng rượu Bích Ngân & Hầm Rượu Vang

Hầm Rượu vang đầu tiên tại Đồng Nai

Địa chỉ : Chợ Tân Hiệp cũ

Điện thoại: 0913 841 784 Ms. Ngân (Chủ cửa hàng)

Điện thoại: 0913 722 429 Mr. Kha (Tổng quản lý Hầm Rượu Vang)